Privacyverklaring Valerius Rentals

 

In deze verklaring legt Valerius Rentals uit welke persoonsgegevens zij verwerkt, wat zij daarmee doet en waarom ze dat doet.

 

Valerius Rentals is voor het verwerken van uw persoonsgegevens verwerkingsverantwoordelijke. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring, de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot:

 

Valerius Rentals
T.a.v. Nadia van Hoorn
Valeriusstraat 92
1075GC Amsterdam
020 891 28 20
info@valeriusrentals.nl

 

Valerius Rentals neemt uw privacy serieus en neemt alle voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen die u van haar kunt verwachten.

 

Binnen deze privacyverklaring probeert Valerius Rentals een logisch overzicht te geven van de activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, welke persoonsgegevens verwerkt worden, hoe lang deze bewaard blijven en of deze mogelijk met derden worden gedeeld.

 

Activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt

Verhuren woning

De volgende gegevens worden door Valerius Rentals bij deze activiteit verwerkt en gedeeld met de huurder, met een bewaartermijn van 20 jaar

 • Naam, adres, contactgegevens
 • Omschrijving en kenmerken van de woning zoals
 • huurprijs, bouwjaar, oppervlakte, indeling, kadastrale gegevens, beeldmateriaal,
 • Gegevens t.b.v. huurovereenkomst

 

De volgende gegevens worden door Valerius Rentals bij deze activiteit verwerkt en niet gedeeld met ontvangers, met een bewaartermijn van 3 jaar:

 • Reden van verhuur
 • Eisen gesteld aan de huurder
 • Gegevens van uw legitimatiebewijs (bewaartermijn 5 jaar)

Valerius Rentals verwerkt deze gegevens onder de wettelijke grondslag: Uitvoeren overeenkomst.

 

Huren woning

Bij het huren van een woning verwerkt Valerius Rentals een aantal persoonsgegevens, mogelijk gedeeld met de verhuurder. De volgende gegevens worden 20 jaar bewaard:

 • Naam, adres en contactgegevens
 • Gegevens t.b.v. het huurcontract
 • Gegevens van uw legitimatiebewijs

De volgende gegevens worden bij het huren van een woning verwerkt en 3 jaar bewaard; ze worden niet gedeeld:

 • Uw zoekprofiel
 • Gegevens over uw huidige woning
 • Uw leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling
 • Betaalmethode en afspraken van de huur

Als de verhuurder van Valerius Rentals eist dat er een huurderstoets (bij bijvoorbeeld de NVM) wordt gedaan,wordt verwerkt door Valerius Rentals  en gedeeld met de verhuurder en voor 3 jaar bewaard:

 • Uitkomst huurderstoets

Valerius Rentals verwerkt deze gegevens onder de wettelijke grondslag: Uitvoeren overeenkomst.

 

Relocation

Bij relocation regelt Valerius Rentals al het nodige en verwerkt hiervoor ook een aantal persoonsgegevens, mogelijk gedeeld met de verhuurder. De volgende gegevens worden 20 jaar bewaard:

 • Naam, adres en contactgegevens
 • Gegevens t.b.v. het huurcontract
 • Gegevens van uw legitimatiebewijs

De volgende gegevens worden bij het huren van een woning verwerkt en 3 jaar bewaard; ze worden niet gedeeld:

 • Uw zoekprofiel
 • Uw leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling
 • Betaalmethode en afspraken van de huur

Als de verhuurder van Valerius Rentals eist dat er een huurderstoets (bij bijvoorbeeld de NVM) wordt gedaan,wordt verwerkt door Valerius Rentals en gedeeld met de verhuurder en voor 3 jaar bewaard:

 • Uitkomst huurderstoets

Valerius Rentals verwerkt deze gegevens onder de wettelijke grondslag: Uitvoeren overeenkomst.

 

Gegevensverstrekking aan Pararius

Bij een aantal diensten worden gegevens verstrekt aan Pararius. Pararius is een (online) platform om aanbod en vraag voor huur/verhuur van onroerend goed bij elkaar te brengen. Zij doen het volgende met uw gegevens:

 • Faciliteren van klantcontact met Pararius
 • Faciliteren van contact tussen makelaar en woningzoekende/ verkoper
 • Gebruik voor marketingdoeleinden
 • Faciliteren koppeling social sites
 • Genereren traffic naar de Pararius website
 • Personalisatie profiel
 • Kwaliteits- en marktonderzoek (niet herleidbaar tot individueel niveau)

Voor meer informatie wat Pararius met uw gegevens doet: https://www.pararius.nl/privacy-policy

Pararius B.V.

T.a.v. Klantenservice

Overschiestraat 61

1062 XD, Amsterdam

+31 (0)20 – 4712111

privacy@pararius.nl

 

Gegevensverstrekking aan Funda

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan Funda. Funda heeft de volgende doelen met de persoonsgegevens:

Het is noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om onze diensten aan te kunnen bieden en te verbeteren, en om ons platform veilig, snel en altijd beschikbaar te houden. Ook is het nodig om persoonsgegevens te verwerken om ons klantcontact goed te laten verlopen. Daarnaast worden persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruikt.

 

Lees hier wat Funda NVM met de verstrekte gegevens doet: https://www.funda.nl/privacybeleid/consument/

 

Funda is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

Funda Real Estate B.V.

Piet Heinkade 167

1019 GM Amsterdam

Funda heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via

privacy@funda.nl.

 

Gegevensverstrekking aan de NVM

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM (Funda). De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Lees hier wat NVM met de verstrekte gegevens doet: https://www.nvm.nl/website/privacy

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn: NVM

KvK 30102683

Postbus 2222

3430 DC Nieuwegein

cv@nvm.nl

NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl

 

Overige ontvangers

Valerius Rentals maakt gebruik van beheerders voor het beheer van de verhuurde woningen. Valerius Rentals gaat de samenwerking met beheerder aan die een integere en goede naam hebben op het gebied van het beheer van woningen. Om het beheer goed uit te kunnen voeren deelt Valerius Rentals de naam van de huurder van het beheerde pand met deze beheerders.

Naast beheerders kan het voorkomen dat Valerius Rentals andere relevante ontvangers nodig heeft voor het uitvoeren van haar activiteiten. Valerius Rentals selecteert de ontvangers met de grootste zorgvuldigheid, maak duidelijke afspraken met hen en deelt niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk voor deze activiteiten.

 

Verwerkers

Valerius Rentals maakt gebruik van diverse verwerkers. Dit zijn organisaties die in opdracht van Valerius Rentals uw persoonsgegevens verwerken, zoals het klantrelatiesysteem. Met elke verwerker heeft Valerius Rentals een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin Valerius Rentals met de verwerkers heeft vastgelegd wat zij met uw gegevens mogen doen. Ook heeft Valerius Rentals zich ervan vergewist dat de verwerkers aan de GDPR (AVG) voldoen, ook als de gegevens mogelijk (bijvoorbeeld in de cloud van APPLE of via Dropbox gegevensoverdracht) buiten de EU worden verwerkt.

 

Uw rechten

U heeft als betrokkene een aantal rechten die u kunt uitoefenen.

U heeft het recht op informatie, waarbij u het recht heeft te weten wat Valerius Rentals met uw gegevens doet. Valerius Rentals heeft hier invulling aan gegeven door deze privacyverklaring. Mochten er toch nog vragen zijn, dan staan de contactgegevens van Valerius Rentals voor u ter beschikking.
U heeft het recht op inzage. Inzage in welke persoonsgegevens Valerius Rentals van u verwerkt. Mocht u in de persoonsgegevens iets aantreffen dan kennelijk incorrect is, dan kun u uw recht op correctie uitoefenen.

U heeft het recht op vergetelheid, wat inhoud dat ik uw persoonsgegevens moet wissen als u dat verzoekt, en dit mogelijk is met het oog op wetgeving en voorwaarden.

Mocht Valerius Rentals uw gegevens op basis van toestemming (zoals een referentie) of gerechtvaardigd belang verwerken heeft u het recht op verzet, waarbij Valerius Rentals uw persoonsgegevens op eerste verzoek verwijdert.

Mocht u uw persoonsgegevens willen opvragen in een voor de (ver)huurbranche gebruikelijk formaat, dan kan u deze opvragen onder uw recht op dataportabiliteit.

Valerius Rentals maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming waarbij u aanzienlijk kan worden benadeeld. Aangevraagde huurderstoetsen worden met een menselijk oog beoordeeld.

Als u een recht wilt uitoefenen zal ik binnen één maand na ontvangst van uw verzoek een reactie geven of het verzoek uitvoeren.

 

Beveiliging, cookies en website

Valerius Rentals maakt gebruik van moderne soft- en hardware, houd deze up to date en heeft haar beveiligingsinstellingen (firewall, virusscanners) op een hoog niveau van bescherming ingesteld. De website is beveiligd via een HTTPS protocol.

Valerius Rentals gebruikt alleen technische en functionele cookies om de website goed te laten functioneren. Ook gebruikt Valerius Rentals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy doordat ze niet herleidbaar zijn naar u als individu. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Valerius Rentals gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Valerius Rentals hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Klachten en geschillen

Mocht u ondanks de inspanningen zorgvuldig en juist met uw persoonsgegevens een klacht willen indienen, dan kunt u contact met Valerius Rentals opnemen. Komt u er met Valerius Rentals niet uit, dan kan u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.